← Zpět← back

Zapojení do projektu O2 Chytrá škola

20.1.2022

Mozaika získala grant prostřednictvím O2 Chytrá škola, který si klade za cíl naučit děti, jak správně a bezpečně využívat technologie.

Budova základní školy Montessori Mozaika při pohledu z venku

Mozaika získala grant prostřednictvím O2 Chytrá škola, která je projektem Nadace O2, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele, jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu.

Co Mozaika díky grantu O2 Chytrá škola získá:

  • Divadelní představení o online bezpečnosti pro obě třídy
  • Semináře o digitálních závislostech pro žáky, pedagogy a rodiče
  • Licence na psaní všemi deseti
  • Rozšíření stávající Wi-Fi pro badatelskou práci na zahradě

Projekt začíná v lednu 2022, začneme divadelními představeními společnosti Divadelta, která nám otevřou téma digitální gramotnosti pro následné zařazování tematických aktivit průběžně do výuky v průběhu celého kalendářního roku. Od března začnou 7. - 9. ročníky s lekcemi psaní všemi deseti (licence Psaní hravě), v průběhu dalších dvou let se postupně podle věku dostane s psaním všemi deseti na všechny současné žáky základní školy. Po letních prázdninách máme naplánované semináře o digitálních závislostech, jeden bude uspořádaný i pro veřejnost.

Divadelní představení jsou zaměřena na primární a sekundární prevenci rizikového chování. Konkrétně představení "Připojená – téma nástrahy internetu/jak používat internet bezpečně" pro 1. stupeň a "Pozor, křehké! – sexting – nebezpečí internetového sdílení, první intimní vztahy" pro 2. stupeň nás uvedou do témat, která budeme řešit celý následující rok. Umožní úvodní diskuzi žáků, na kterou budeme dále navazovat.

Psaní všemi deseti jsme zařadili pro příležitost žáků ukázat, že psaní všemi deseti má být součástí základního vzdělání. Cílem je zefektivnění práce žáků s počítačem, a to jak z pohledu kvality práce – rychlejší psaní s menším množstvím chyb, tak z pohledu smysluplnosti a efektivity času stráveného u počítače. Psaní všemi deseti umožní žákům kromě jiného lepší držení těla při sezení u počítače, čímž se dá předejít zdravotním problémům v budoucnu.

Pokrytí školní zahrady Wi-Fi sítí rozšíří s využitím tabletů možnosti projektové i badatelské výuky a i v budoucnu umožní žákům zvednout se od školních stolů.

Divadelní představení, semináře i jednotlivé hodiny projektu plánované 2x za měsíc vnesou téma digitální gramotnosti do žákovských skupin. I v dalších letech tedy bude jednodušší na témata navazovat, vracet se k výukovým materiálům a plakátům, případně přidávat nové informace, které se objeví.

Chceme ukázat, že žáci mohou mít technologie dostupné i v běžné výuce mimo hodiny informatiky, že je důležité učit je s nimi pracovat. Věříme, že využívání technologií v projektové výuce připravuje žáky na život ve světě, který je čeká. Vědomí rizik nadměrného hraní online her a toho, co tím žáci ztrácí, by jim mohlo pomoci v lepším time managementu.

Více o projektu naleznete zde: https://o2chytraskola.cz/

Cena kurzu
Uvedené cena je konečná. Nejsme plátci DPH.
Rezervujte e-mailem na anezka.charvatova@montessorimozaika.cz
Napište Anežce