1. pololetí 2020/2021

Odpolední program ve školce

Pondělí Tanec Při lekcích tance si děti vyzkouší různé taneční styly a velké množství tanečních kreací a figur (točky, skoky,…). Vyzkouší si taneční dovednosti, kterými jsou například příprava na toč, práce s kotníky, příprava na skoky. Zkusí začít i s kratšími choreografiemi. Prostor ale bude i pro rytmicky laděné pohybové hry, kterými děti provede lektorka tance Barbora Kavlach.
Úterý Výtvarný kroužek „Výtvarka“ je hra, prožitek, poznávání a tvorba, proto dostane každý malý výtvarník možnost vyjádřit svoji imaginaci a osobnost během tvoření. Děti se seznámí nejen s výtvarnými technikami  (práce s barvou, kresba, modelování,…), ale dozví se něco i o dějinách umění a umění celého světa. Každému z nich udělá radost nejen samotný proces tvoření, ale i hotové výrobky. Lektorka výtvarnice Kateřina Hruschková.
Středa Keramika Děti poznávají vlastnosti a možnosti keramické hlíny. Tvoří hlavně z volné ruky, ale seznámí se i s prací na hrnčířském kruhu, který je jim každou lekci k dispozici. Také si zkusí odlévání do sádrových forem a své výrobky si následně namalují keramickými glazurami. Lektorka keramička Olga Suchá.

Cena za kroužek je 2.850,- Kč za pololetí.

Kroužky probíhají od 16:00 do 17:00.

Kroužky se hradí na účet číslo 2400241785/2010.

Odpolední program pro školáky

Pondělí Keramika Děti často už práci s hlínou znají . Učíme se a rozvíjíme prostorovou tvorbu, používání sádrových forem včetně přípravy licí hmoty a manipulace s formou. Trénujeme centrování a práci na hrnčířském kruhu. Poznáváme různé techniky zdobení syrové i přežahlé keramiky. Lektorka keramička Olga Suchá.
Středa Tanec Lekce moderního tance – profesionální lektorka Barbora Kalvach skloubí různé taneční styly (jazz dance, latina, hip hop, zumba…) včetně výrazového tance. V hodinách se školáci budou věnovat základům baletu, který je potřeba pro zpevnění těla a jako báze pro naučení se různým tanečním kreacím a figurám (točky, skoky, zvedačky…). Vyzkouší si různé taneční dovednosti (přípravy na točení, práce s kotníky, přípravy na skoky…), jednorázové krátké choreografie a také budou připravovat několik delších choreografií. Určitě si také někdy rádi od tance odpočinou a zahrají si nejrůznější pohybové hry. Lektorka tanečnice Barbora Kalvach.
Čtvrtek Divadelní kroužek Divadelní kroužek povede scénograf Jan Polívka společně s herečkou Sylwií Polívkovou. Dáme průchod tvořivosti, novým nápadům, novému pojetí nejrůznějších témat. Pro každého se najde prostor – pro ty, kteří jsou rádi vidět, i pro ty, kteří se chtějí jen přidat na okraj a raději vyrábějí a tvoří. Lektoři herečka Sylwia Polívková a scénograf Honza Polívka.

Cena za kroužek je 2.850,- Kč za pololetí.

Kroužky probíhají od 15:30 do 17:00.

Kroužky se hradí na účet číslo 2400241785/2010.