2. pololetí 2021/2022

Odpolední program ve školce

 

Středa Keramika Děti poznávají vlastnosti a možnosti keramické hlíny. Tvoří hlavně z volné ruky, ale seznámí se i s prací na hrnčířském kruhu, který je jim každou lekci k dispozici. Také si zkusí odlévání do sádrových forem a své výrobky si následně namalují keramickými glazurami. Lektorka keramička Olga Suchá.
Čtvrtek Příroda hrou Děti poznávají přírodu skrze pobyt venku skoro za každého počasí. Natrénují dovednosti jako je orientace v terénu, „zálesácké“ dovednosti a zručnost. Užijí si spoustu legrace s kamarády, pobyt v přírodě, posílí svoji fyzickou stránku i imunitu na čerstvém vzduchu. Lektorkou kroužku je Kateřina Hruschková.

Cena za kroužek je 2.850,- Kč za pololetí.

Kroužky probíhají od 16:00 do 17:00.

Kroužky se hradí na účet číslo 2600299367/2010.

Odpolední program pro školáky

 

Pondělí Šachy Šachy nás učí logickému myšlení, schopnosti rozhodovat se, zvládat emoce a rozvíjet kreativitu. Naučí nás přijímat nejen výhry, ale i prohry. V hodinách se děti seznámí se základy šachové hry, motivů, strategie a řešením šachových diagramů, díky čemuž budou rozvíjet svou představivost a koncentraci. Lektorka šachistka Anna Zlámaná.
Úterý Keramika Děti často už práci s hlínou znají . Učíme se a rozvíjíme prostorovou tvorbu, používání sádrových forem včetně přípravy licí hmoty a manipulace s formou. Trénujeme centrování a práci na hrnčířském kruhu. Poznáváme různé techniky zdobení syrové i přežahlé keramiky. Lektorka keramička Olga Suchá.
Středa Kreativní tvoření s intuicí Výtvarné techniky propojíme s relaxací a meditací, rozvineme naši imaginaci, podpoříme osobitou fantazii každého z nás. Vyzkoušíme si malbu, kresbu, prostorové tvoření a různé grafické techniky. Pustíme se i do šití a práce s textilem. Seznámíme se s příběhy z historie i s dějinami umění celého světa, naladíme se na různé kultury i umělecké směry. Díky relaxačním a meditačním technikám, které budou součástí každé lekce, prožijeme všechny tyto momenty velice intenzivně. Kroužkem děti provede lektorka Kateřina Hruschková.

Cena za kroužek je 2.850,- Kč za pololetí.

Kroužky probíhají od 15:30 do 17:00.

Kroužky se hradí na účet číslo 2600299367/2010.